Általános

A vizsga menete

A vizsga írásbeli része 9:00 órakor kezdődik, a megjelenés időpontja 8:30.

Kérünk minden vizsgázót, a vizsgára hozzon magával két - azonosításra alkalmas - érvényes fényképes igazolványt, íróeszközt, radírt, élelmet.

A vizsgán lehet tollat vagy ceruzát használni, ezt a vizsgázó saját maga dönti el. Ugyanakkor alapvetően a ceruza és toll együttes használatát javasoljuk  a vizsga satírozós részén, mivel a csak tollal történő kitöltés esetén az esetleges javításokat a kiértékeléskor nem tudjuk figyelembe venni. A vizsga végén időt biztosítunk arra, hogy a vizsgázók a ceruzával már bejelölt válaszaikat tollal is áthúzzák. (nem kötelező). A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja.

A vizsgán tilos szótárt, telefont vagy egyéb telekommunikációs eszközt, média-lejátszót használni.

A vizsgahelyszín épületét az írásbeli vagy a hallás utáni értés során elhagyó vizsgázók csak az írásbeli vizsgarész után térhetnek vissza az épületbe.

A vizsga során az épületben hozzátartozók nem tartózkodhatnak.

A szóbeli vizsga beszédkészség része az írásbelivel azonos napon, 11:00 órakor kezdődik, ahol a vizsgázók 1 órás intervallumra kerülnek beosztásra. A beosztásról minden vizsgázót e-mailben értesítünk a vizsga előtt, valamint a vizsga napján a helyszínen is feltüntetjük.

Amennyiben hozzájárult, hogy a beszédkészség vizsgájáról felvétel készüljön, a szóbeli vizsgabizottság egy diktafonnal készít felvételt. A vizsgáztatók megkérik a vizsgázókat, hogy a felvétel indításakor a nevét és születési dátumát a vizsga nyelvén érthetően mondja el.

A vizsga lebonyolításával kapcsolatos bármilyen panaszt, kifogást a vizsga helyszínén kell jegyzőkönyveztetni.

A vizsgázót ki kell zárni a vizsgáról, ha:

  • nem rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal,
  • a vizsgán hamis okmánnyal vagy más nevére szóló személyazonosító okmánnyal igazolja magát,
  • a vizsgán tiltott segédeszközt használt (puskázás), ide értve más személyek segítségét is
  • viselkedésével, megjelenésével megbotránkoztatást okoz vagy a többi vizsgázót zavarja
  • a lebonyolítók utasításait nem tartja be

A vizsga értékelése a frankfurti központban történik szkenneléses eljárással. Az eredményt a vizsgát követően 30 napon belül tudják megnézni a vizsgázók a vizsganaptárban előre feltüntetett naptól a portálra való belépést követően.

A nyelvvizsga-bizonyítványok az eredményközlés után 30 napon belül elkészülnek.

A nyelvvizsga-bizonyítványát minden vizsgázó azon a vizsgahelyen tudja átvenni., ahova a jelentkezését leadta.

Számla kiállítása vizsgázók, vagy kötelezettségvállalók részére

A vizsgadíjakról a számlát a Vizsgaközpont állítja ki. A számlát a vizsgázók a bizonyítványokkal és eredménylapokkal együtt kapják meg. A vizsgázó kérheti a számlát saját nevére, vagy cég, intézmény, oktatási intézmény nevére. Ugyanakkor a vizsgadíjak részletekben történő fizetésére nincs lehetőség. Amennyiben egy vizsgázónak vagy kötelezettségvállalónak a vizsgát megelőzően szüksége van a számlára, úgy értesítenie kell erről a Vizsgaközpontot.

A vizsgázó értesítése a jelentkezésről

Az érvényes jelentkezésről a jelentkező e-mailben kap visszajelzést a Vizsgaközpont részéről. A Vizsgaközpont értesít minden vizsgázót a jelentkezési határidőt követően egy héten belül a regisztráció tényéről, a vizsga előtt legfeljebb tíz nappal az írásbeli beosztásról (annak időpontjáról és helyszínéről) és a szóbeli helyszínéről és tervezett időpontjáról.

A pontos időpontokat a vizsganaptár tartalmazza. A vizsgahelyek emellett más értesítési módot is alkalmazhatnak. Amennyiben az érvényes vizsgajelentkezést követően  a vizsganaptárban meghatározott időpontig nem kap értesítést a jelentkező, úgy köteles megkeresni az illetékes vizsgahelyet és tájékozódni ennek okáról. A vizsgaközpont nem vállal  felelősséget az olyan esetekért, amikor a vizsgázó elmulasztja a megkeresését és emiatt nem tud részt venni a vizsgán.

A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a vizsgaértesítés jelentkezőhöz történő eljutásáért, amennyiben az elküldés megfelelően megtörtént.

A vizsga meghiúsulása. A jelentkező átirányítása

A Vizsgaközpont országosan kisszámú vizsgázó esetén (országosan 20 fő alatt valamelyik vizsgatípusból) nem tartja meg a vizsgát. Ebben az esetben a vizsgázók jogosultak a teljes vizsgadíj visszatérítésére vagy a jelentkezés elhalasztására az általuk választott időpontra.

A Vizsgaközpont helyileg kisszámú vizsgázó esetén (az adott vizsgahelyen az adott vizsgatípusból

20 fő alatt) a jelentkezőt átirányíthatja egy másik TELC vizsgahelyre (a Vizsgaközpont a legelőnyösebb megoldást keresi meg). Erről a jelentkezőt a vizsgahely a jelentkezési határidő leteltét követően egy héten belül értesíti. Amennyiben a vizsgázó nem kíván élni az átirányítási lehetőséggel, kérheti a teljes vizsgadíj visszatérítését vagy jelentkezése elhalasztását a halasztási időpontig egy későbbi időpontra.

A vizsgahalasztás ezekben az esetekben díjmentes.

Vizsgahalasztás

A vizsgázónak, eljárási díj befizetésével, a vizsga napja előtt a Vizsganaptárban jelzett időpontig (továbbiakban halasztási időpont) lehetősége van a vizsgáját elhalasztani valamelyik a TELC által nyilvánosan, a honlapon meghirdetett későbbi vizsgaidőpontra. A vizsgára ilyenkor még egyszer nem kell jelentkezni. A vizsgaidőpont megjelölése nélküli halasztások esetében a vizsgázó e- mailben kell, hogy jelezze vizsgázási szándékát a [email protected] címen, a kiválasztott vizsgaidőpont jelentkezési határidejéig.

A halasztott vizsgának legkésőbb 12 hónapon belül meg kell valósulnia. Ezt követően a vizsgázó a vissza nem igényelt vizsgadíjjal kapcsolatban igénnyel nem élhet.

A halasztási időpontot követően a vizsgahalasztásra csak a Vizsgaközpont vezetőjének egyedi döntése alapján, elsősorban egészségügyi okból van lehetőség. A kérelem mellé ilyenkor csatolni kell az orvosi igazolást vagy egyéb dokumentumot.

A vizsgajelentkezési időpontot követő halasztás minden esetben díjköteles. Az esetleges díjkedvezményről a Vizsgaközpont vezetője a halasztási engedély megadásakor dönt. A vizsgahalasztást a megfelelő űrlapon kell kérni.

Halasztási kérelmet legkésőbb adott vizsga után 2 hétig lehet benyújtani.

A nyelvvizsga lebonyolítása

A nyelvvizsga eseményre az előre meghirdetett napon és a vizsgázó számára e-mailben elküldött helyszínen és időpontban kerül sor. A szóbeli vizsga beszédkészség részének meghirdetett időpontja közelítő időpont, módosulása, elcsúszása a szóbeli vizsga jellegéből adódóan, előfordulhat. Az akkreditált vizsgák (német A2, B1, B2 és C1, angol B1, B2 és C1) beszédkészség részéről minden esetben hangfelvétel készül. A vizsgázók a jelentkezéskor adják beleegyezésüket a hangfelvétel készítésébe. Ez a beleegyezés a későbbiekben nem módosítható.

A nem akkreditált nyelvek esetében francia, olasz, spanyol, orosz és török, valamint angol A2, és a szakmai nyelvvizsgák esetében továbbra sem készül hangfelvétel a beszédkészség vizsgarészen.

A beszédkészség vizsgarész során a vizsgázók egymással folytatnak irányított beszélgetést, az alábbiak szerint:

  • B1 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.
  • B2 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.
  • C1 szintű vizsgán 2 vagy 3 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt.

A vizsga szabályos lebonyolítását a vizsgaszervezők, a teremfelügyelők, vizsgáztatók és a Vizsgaközpont képviseletében eljáró vizsgafelügyelők (együttesen lebonyolítók) biztosítják. A vizsgázó a vizsga során köteles a lebonyolítók utasításainak megfelelően eljárni. A vizsgázó a vizsga során viselkedésével vagy más módon nem zavarhatja mások vizsgáját. Amennyiben egy vizsgázó a vizsga során más vizsgázókat megzavar, kizárásra kerül a vizsgáról. A kizárt vizsgázók a Vizsgaközpont vagy a vizsgahelyek irányába igénnyel vagy követeléssel nem léphetnek fel.

A vizsgázó késése

Az írásbeli vizsgára későn érkező vizsgázók a vizsgát legfeljebb egy órával a vizsga hivatalos időpontja után kezdhetik meg. Számukra a késés mértékével csökkentett idő áll rendelkezésre az írásbeli vizsgánál. A hallott szöveg értése készségmérésre késve érkezők nem vehetnek részt a vizsga ezen részén. A beszédkészségmérésre késve érkező vizsgázók vizsgáját az adott vizsga végéig lehetőség szerint biztosítjuk.

A késve érkező vizsgázók a Vizsgaközpont vagy a vizsgahelyek irányába igénnyel vagy követeléssel nem léphetnek fel.

A vizsgázó azonosítása. A vizsgacsalások kiküszöbölése

A vizsgázó köteles személyazonosságát a vizsgán két (legalább egy érvényes) fényképes igazolvánnyal igazolni, melyek közül egynek jogszabály szerint alkalmasnak kell lennie a személyazonosság hatósági igazolására. Egy érvényes fényképes személyazonosító okmány felmutatásával vizsgázó a vizsgát megkezdheti, de a másik igazolvány hiánya rögzítésre kerül a vizsga jegyzőkönyvében. A vizsgázót egyéb következmény ilyenkor nem érheti.

Érvényes, névre szóló fényképes személyazonosító okmány hiányában a vizsgázó a vizsgát nem kezdheti meg.

A vizsgaközpont vezetője egyedileg engedélyezheti az írásbeli vizsga megkezdését, amennyiben a vizsgázó a vizsga végéig az érvényes, névre szóló, fényképes személyazonossági okmányt be tudja mutatni. Amennyiben a vizsga végéig a megfelelő személyazonossági okmányt nem tudja bemutatni, a vizsga eredménye automatikusan sikertelen. A szóbeli vizsga csak érvényes személyazonosító okmány felmutatásával kezdhető meg.

A lebonyolítók a vizsga során bármikor felszólíthatják a vizsgázót személyazonossága igazolására. A vizsgázónak minden egymáshoz időben nem közvetlenül kapcsolódó vizsgarésznél kötelessége magát azonosítani.

A magát hamisnak tűnő okmánnyal azonosító vizsgázó esetében a lebonyolítók jogosultak a rendőrség segítségét kérni. A személyazonosságát hamis vagy más nevére szóló okmánnyal azonosító vizsgázó esetében a Vizsgaközpont minden esetben rendőrségi feljelentést tesz és az érintett vizsgázó adatait megküldi az Oktatási Hivatalnak. A vizsgázó ilyenkor minden esetben kizárásra kerül a vizsgáról.

A vizsgán tilos a szótár, nyelvkönyv vagy egyéb nem engedélyezett segédeszköz használata. A vizsgázó a vizsga során nem használhat hang vagy kép rögzítésére alkalmas eszközt, telekommunikációs eszközt. A szabály megsértése esetén a vizsgázó a vizsgáról kizárásra kerülhet.

A teljes vizsgaszabályzat itt tölthető le