B1 - alapfok

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nincsen fordítási feladat, ugyanakkor nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és toll együttes használatát javasoljuk  a vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A vizsga végén időt biztosítunk arra, hogy a vizsgázók a ceruzával már bejelölt válaszaikat tollal is áthúzzák. (nem kötelező). A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet.

2017. februártól - Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kap. (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

 60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

-

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

  1. Hivatalos vagy fél-hivatalos levél
  2. Baráti e-mail

60

45

30

30

Összesen

150

180

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő

 60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

-

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

Összesen:

198 pont

Az egyes feladatrészek rövid leírása

ÍRÁSBELI VIZSGA

I. Olvasott szöveg értése

1.     Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.

2.     Komplex értés igazolására 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni.

3.     Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

1.     Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést.

2.     Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség ( 2 levél megírása)

  1.     A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában félhivatalos vagy magánlevelet írni.

  2.    Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

SZÓBELI VIZSGA

I. Hallott szöveg értése

  1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  3. Globális értés igazolására párosító feladat + 1 kakukktojás. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.

Ezt a vizsgakészséget az írásbeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán, csak valamely részén!

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

  1. Kapcsolatfelvétel/bemutatkozás

A Bemutatkozás (Kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató fölvet még egy témát.

  1. Véleménykifejtés/Vita

A Téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. Feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.

  1. Problémamegoldás/konszenzuskeresés

A Szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk vagy egy témával kapcsolatos mondatok közül kell két olyat találniuk, amivel egyetértenek és kettőt, amivel nem, majd ezek ügyében kell vitatkozniuk, érvelniük. A vizsgázók megpróbálnak közösen egy feladatot megoldani.

Letölthető segédanyagok

Angol B1

Német B1

Mintafeladatsor

Mintafeladatsor

Hanganyag 1.

Hanganyag 1.

Hanganyag 2.

Hanganyag 2.

Hanganyag 3.

Hanganyag 3.

Mintalevelek
Mintalevelek megoldással

Mintalevelek

 

A vizsga értékelési útmutatója